خبرها و رویدادها

به منظور نشر و معرفی خدمات و محصولات و همچنین توسعه فعالیت ها، آزمایشگاه پژوهشی و تخصصی پردازش زبان راه اندازی شد.

یک‌شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۹