درباره پروژه

 

پروژه واژگان پایه با نام کامل «طرح ملی شناسایی واژگان پایه دانش آموزان ایرانی در دوره ابتدایی» پروژه ای ملی بود که با هدف جمع آوری واژگان مورد فهم و استفاده دانش آموزان و کودکان ایرانی طراحی و اجرا شد. اجرای بخش اصلی این پروژه از سال 1380 تا 1385 به طول انجامید. از آن پس پروژه های متعددی روی آن اجرا شده و خروجی های متعددی در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی نشر یافته است. 

 

نحوه دریافت

سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش کارفرما و صاحب امتیاز این پروژه است. برای دسترسی به دادگان پروژه لازم است مجوزهای لازم از این نهاد اخذ شود. بنابراین چنانچه علاقه مند به استفاده از این پژوهش هستید، خواهشمند است نامه ای با اطلاعات زیر به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایید تا بررسی شده و برای نحوه دسترسی تصمیم گیری شود:

- عنوان پروژه

- مجری و وابستگی سازمانی 

- موسسه حامی پروژه

- چکیده کوتاه که در آن نحوه بکارگیری این دادگان به صورت مختصر توضیح داده شده است. 

نشانی ایمیل: mansoorm@basu.ac.ir