راه اندازی وب سایت آزمایشگاه تخصصی پردازش زبان

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه تخصصی پردازش زبان


وب سایت آزمایشگاه تخصصی پردازش زبان راه اندازی شد.

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به منظور نشر و معرفی خدمات و محصولات و همچنین توسعه فعالیت ها، آزمایشگاه پژوهشی و تخصصی پردازش زبان راه اندازی شد.